Indlæg i TunePosten juli 2021

Generalforsamling 2021.
Den blev afholdt d.17. juni 2021.
På grund af Covid-19 kunne vi ikke afholde den tidligere, og da vi havde aftalt dagen var der desværre EM-fodbold, et dumt sammenfald.
Denne gang vil jeg beskrive lidt fra generalforsamlingen og de kommende aktiviteter der er på tegnebrættet.

1.     Jørgen Ypkendanz blev valgt som dirigent.
2.     Der blev ikke valgt stemmetællere.
3.     Bestyrelsens beretning ved formanden blev gennemgået.  De forskellige ting som er nævnt i Tuneposten juninummer
        ellers kan den læses på  vor hjemmeside    
        Bach – gruppen (Spæncom grunden) blev drøftet

Grundejerforeningen Lundebo og Tune Lokalråd har fulgt med i Bach Gruppens byggeri på Spæncom grunden mod Rendebjergvej.
Derfor kunne det konstateres, at der nu blev bygget 11 blokke i 2 etager, hvor der på tegningen kun var 8 blokke, hvor der både var 2 og 3 etager.
Grundejerforeningen Lundebo og Tune Lokalråd kontaktede kommunen, for at høre, om der måske var lavet andre ændringer, som kunne påvirke Lundevej og Rendebjergvænget.
Da, der endnu ikke var givet byggetilladelse, blev Bach-Gruppen poilitianmeldt af Greve Kommune.
Der var blandt medlemmerne en meget stor utilfredshed med Greve Kommunes håndtering af sagen og manglende tilsyn. Dette manglende tilsyn er fortsat efter politianmeldelsen, vi kan konstatere at der stadig går folk inde i bygningerne den 14. juni 2021.
 
I Tune Lokalråd finder vi det ejendommeligt at Greve Kommune ikke holder øje med hvad Bach-Gruppen foretager sig. Husene er næsten færdigbygget inden kommunen reagerer, man kunne stille spørgsmålet om det er ansvarspådragende, fra Greve Kommune
Man glemmer helt, at det er vores by,

Beretningen godkendt

4.     Regnskabet blev forelagt af kassereren.
        Regnskabet godkendt
5.     Der var ikke indkomne forslag.
6.     Bestyrelsen ønsker fortsat 7 medlemmer.
        Godkendt        
7.    Valg
Formand Sven Edelmann  genvalgt
Næstformand Inger Wätjen ikke på valg
Kasserer John Stampe ikke på valg
Rådsmedlem Torben K. Nielsen ikke på valg
Rådsmedlem Bernt Freiberg ikke på valg
Rådsmedlem Torben Boyd genvalgt
Rådsmedlem Jesper Jensen ønsker ikke genvalg
Nyvalg: Lise Due Kay
Suppleant Lillian Larsen genvalgt
Suppleant Anne Kaas Andersen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen fik generalforsamlingens tilladelse til at finde en kandidat  
8.     Eventuelt.
        Der kom et ønske om, at Tune Lokalråd arbejder på en gennemførelse     af fortov fra Industrihegnet til         Bøgevej

9.    Nye tiltag
    a. Tune Lokalråd har meldt sig ind  i Tune Centerforening for at  støtte op om det arbejde der gøres, og for at understøtte Jule træs tænding.
    b. Tune Lokalråd er gået i samarbejde med AD MEDIA om at lave en film om Tune, som skal ligge på alle de sociale medier og præsentere byen.
    c. Vi taler samarbejde med Hedeland om at få veteranbanen til Tune.
    d. Vi arbejder på at arrangere Hedelandstur med toget ,og besøge togene.
    e. Vi arbejder på at arrangere besøg på Sjællands Ringen.
    f.  Vi er i gang med at arrangere  besøg i Roskilde Lufthavn
    g. Og endelig ser vi på vandretur  i det gamle Tune.