Fingerplan høring januar - februar 2019

Partshøring ved mulig udvidelse af Tjæreby delområde vest for Tune Region Sjælland er ved at udarbejde en ny Råstofplan 2020 1 . En del af
opgaven med råstofplanlægning består i at finde og udpege nye områder til råstofindvinding.Diverse info om den ændrede fingerplan.

Læs mere i nedenstående filer.

Fingerplan høringbrev: HER

Fingerplan miljøvurdering: HER

Fingerplan høringsliste: HER