Tjæreby vest grusgrav

Partshøring ved mulig udvidelse af Tjæreby delområde vest for Tune

Region Sjælland er ved at udarbejde en ny Råstofplan 2020 1 . En del af opgaven med råstofplanlægning består i at finde og udpege nye områder til råstofindvinding.
Råstofplanen fastlægger rammerne for fremtidige tilladelser til råstofindvinding og er dermed omfattet af miljøvurderingslovens 2 krav om
miljøvurdering.

Se hele brevet om partshøring for Tjæreby vest grusgrav: HER