Fingerplan info fra 29. marts 2019 - ændring droppes

Vi dropper ændringen af støjzonen ved lufthavnen (Hele teksten som PDF: HER)

Af erhvervsminister Rasmus Jarlov

I fredags trådte Fingerplan 2019 i kraft med nye udviklingsmuligheder i hele hovedstadsområdet. Dermed er størstedelen af regeringens hovedstadsudspil gennemført. Efter ønske fra Roskilde og Greve Kommuner var der også oprindeligt lagt op til at opdatere støjzonen omkring Roskilde Lufthavn.

Roskilde og Greve Kommuner har nemlig i årevis peget på, at den nuværende støjzone omkring lufthavnen bygger på et forældet beregningsgrundlag og på den måde unødigt begrænser de to kommuners muligheder for at udvide og udvikle deres byer.

Undervejs i arbejdet med Fingerplan 2019 har begge kommuner desuden tilkendegivet, at de har et presserende ønske om at få opdateret støjzonen af hensyn til konkrete visioner de har for projekter som fx et nyt plejecenter i Tune.

Kommunerne har ombestemt sig

I den offentlige høring af Fingerplan 2019 har regeringen dog modtaget rigtig mange kritiske høringssvar – inklusive kritiske høringssvar fra både Roskilde og Greve Kommuner.

Der er utilfredshed med den nye foreslåede støjzone, selvom denne i væsentlig grad reducerer området, hvor lufthavnsstøjen kan nå over miljøstyrelsens grænseværdier på 55 dB og dermed imødekommer en række af de to kommuners ønsker for lokal byudvikling.

Der er også utilfredshed med den nye foreslåede støjzone på trods af, at det meget klart fremgår, at der ikke er lagt op til at give tilladelse til større støjbelastning end det, der allerede gælder med den nuværende fingerplan. Med en opdatering af beregningsgrundlaget var der derfor alene lagt op til at fastholde lufthavnens udviklingsmuligheder - ikke til at udvide dem.

I debatten har der særligt været en frygt for en væsentlig udvidelse af omfanget af større rutefly, der flyver fra Roskilde Lufthavn, på trods af at der i dag kun er mindre end 50 af disse flyvninger om året. Lad mig i den forbindelse slå fast, at antallet af flyvninger ikke fastlægges i Fingerplanen – men af Roskilde Kommune, der har ansvar for lufthavnens miljøgodkendelse.

Men når nu kommunerne så klart tager afstand fra det fremlagte, så må vi i regeringen desværre konstatere, at der for nuværende ikke længere er opbakning til de ændringer, som Roskilde og Greve Kommuner ellers selv har bedt os om at lave.

Jeg har derfor besluttet at sætte arbejdet med en opdatering af støjzonen omkring Roskilde Lufthavn på pause. Roskilde Kommune anfører selv, at der er behov for større klarhed om de konkrete fremtidsplaner for Roskilde Lufthavn, inden vi reviderer støjzonen.

Den klarhed kommer, når vi snart kender de mere præcise planer for lufthavnsudbygning i hovedstadsområdet frem mod 2040. Herefter kan vi igen se på kommunernes ønsker for støjzonen omkring Roskilde Lufthaven.