Indlæg i TunePosten august 2021

1.    Greves kommunaldirektør
I Greve Kommune havde vi en kommunaldirektør der ikke havde orden i sit eget regnskab, og ikke kunne finde ud af hvilke kreditkort der var hans eget, og hvilke der var kommunens hvilket medførte en bortvisning.
Men kan det være rigtigt, at han skal have 2.5 mil. med i præmie, var det en almindelig medarbejder der havde taget en blok eller andet med hjem var medarbejderen omgående blevet bortvist, og havde ikke fået en krone.
Vi stiller spørgsmålet om det kan være rigtigt, og om man har undersøgt kommunaldirektørens baggrund grundig nok før ansættelsen.
Så må vi ikke glemme at det er os borgere der betaler.

2.    TDC
I Tune har vi et fællesskab der ikke er enhver landsby forundt, vi støtter og hjælper hinanden hvor det er nødvendigt.
Vi har et Tune Kabelnet som er en frivillig forening som leverer TV og Internet til borgerne, 1000 mbit til en billig pris, fordi man ikke skal tjene penge til en udenlandsk kapitals ejer.
Vi kender konceptet lav pris i starten derefter stigende priser.
At TDC overhovedet   kan begynde at grave i kommunal jord kræver Greve Kommunes tilladelse.
Havde man spurgt borgerne var det endnu et forsøg på at kvæle Tunes fællesskab.
Og hvilken indflydelse vil det få på kommunalvalget?

3.    Borgermøde om Tunes ønsker den 11. august i Tune Hallen,
Vi må sige, at det er tåbeligt at holde møde midt i sommerferien, med mindre man ikke ønsker at få alle med.
Vi ser mødet som optakt til kommunalvalget d. 16. november, og man ønsker at kunne sige at man har hørt borgerne.

Vi har på møder med politikere igen og igen gjort opmærksom på, at vi ønsker:

1.    Plejehjem (placering, tidsplan og inddragelse af Tuneborgere)
2.    Ældreboliger (plan) inddragelse.
3.    Lufthavn, støjzoner og miljø
4.    Trafikplan Tune (hvorfor er vi ikke inddraget, vi har dog lavet en trafikplan)
5.    Vestergade har det hjulpet med de 4 chikaner, vi kan ikke se at det har stoppet lastbilerne.
6.    Udbygning af Tune i samråd medborgerne,

Prøv at tælle hvor mange af Tunes ønsker der er gennemført.

4.    Valgmøde
Den 27. oktober har vi et stort vælgermøde i Tune Hallen med alle partier der opstiller til Kommunalvalget, hvor vi skal se på hvor mange af deres valg- løfter de har gennemført, og hvad de kan love os de næste 4 år,
Det er vigtigt at du kommer op og stemmer, og stemmer på det parti der gør en forskel for Tune landsby.

Tune Lokalråd gennemfører en række aktiviteter.

a.  Tune Lokalråd har meldt sig ind i Tune Centerforening for at støtte op om det arbejde der gøres,
     og for at understøtte Juletræstænding. Igangsat

b.  Tune Lokalråd er gået i samarbejde med AD MEDIA om at lave er film om Tune, der skal ligge på alle sociale medier
     og præsentere byen. Igangsat.

c.   Vi taler samarbejde med Hedeland om at få veteranbanen til Tune. Igangsat.

d.   Vi arbejder på at arrangere Hedelandstur med toget, og bese togene.

e.   Vi arbejder med at arrangere besøg på Sjællandsringen. Igangsat.

f.    Vi er i gang med at arrangere besøg i Roskilde Lufthavn.

g.   Og endelig ser vi på vandretur i det gamle Tune.