Indlæg i TunePosten september 2018

Tune Herred. Vi er, som alle ved, i året 2018 og har passeret halvdelen af året, vi er blevet mange borgere i Tune Landsby over 5200 indbyggere og næsten alle er tilflyttere. Tune har været en Herreds by, der samlede væsentlige dele af Sjælland, og en selvstændig kommune frem til begyndelse af 1970`erne hvor vi havde en kommune reform. Det er meget vigtigt at vi bevarer vort landsmiljø, hvor vi står sammen og hjælper hinanden hvor der er et behov. Vi skal alle være åbne for vore nye borgere, byde dem velkommen og informere dem om byen.

 

VORT TUNE under dette motto, samledes Tune Lokalråd den 27. juni 2018 til Rådsmøde, ved det gamle Tingsted ved Tune Kirke, se billeder. Her gik vi i gang med at drøfte væsentlige opgaver for vor Landsby, det er ikke vor opfattelse at Greve Kommunes mange udbygningsplaner i Tune er til gavn for Tune Landsby, og virker ikke fremmende for vort fællesskab. Har du ideer og tanker for udvikling af den landsby du har valgt at bo i, skal du melde dig ind i Tune Lokalråd på vor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk

Trafikken i Vestergade. Gennem rigtig mange år har beboerne i Vestergade måtte lide under en manglende trafik regulering og manglende bygning af omfartsveje uden om Tune, (vi er nødt til at pege på en manglende indsats fra Greve Kommunes side) Vi har kunnet se, at helt tilbage i 1998 har sagen være oppe, men der er ingenting sket. Over 3000 personbiler om dagen, flest morgen- og aften, og når der er trafikstop på Vest motorvejen, og over 300 store lastbiler og man har givet Juhls køreskole lov til at bruge vor landsby som øvelsesbane, gør det hele meget værre.

Ny beboerhenvendelse til borgmester. For ca. 1 år siden henvendte en gruppe beboere sig til borgmesteren og bad om hjælp, borgmesteren var meget forstående, og bad trafikforvaltningen være behjælpelig. Beboerne, forvaltningen og Tune Lokalråd har nu i næsten et år arbejdet for at finde en kortsigtet løsning, den har vi nu. Den langsigtede løsning er omfartsveje så man ikke kommer gennem byen.

Vort fælles forslag ser ud som følger. Hermed projekt oplæg som kommunen kan stå inde for.

Der er skitseret en 2-1 vej med en køresporsbredde på 3,5 m samt kantbaner på ca. 1,5 m. Køresporet afgrænses af brede punkterede kantlinjer (Q47.12 1-1-0,3). Der etableres 3 bump på vejstrækningen. Disse etableres som modificerede cirkelbump med en bredde på 3,5 m og en længde på 5 m. Der placeres steler midt på bumpene mellem køresporet og kantbanerne, for at sikre at bilisterne kører henover bumpene, og at bumpene kun kan passeres af et enkelt køretøj ad gangen.

I T-krydset mellem Vestergade og Tune Bygade er der skitseret en hævet flade. Hvis der etableres en hævet flade skal man være opmærksom på den eksisterende kantstenslysning. Det kan blive nødvendigt at udføre en større opretning af det eksisterende fortov.

Der placeres E53/E54 (zone tavler med 30 km/t) på begge sider af den hævede flade på Tune Bygade, og ligeledes i modsatte ende af Vestergade. For at sikre, at projektet kommer med i budgetprocessen for budget 2019, har vi udfærdiget et økonomiforslag som sendes videre i systemet. Det er intern procedure, men afleveringsfristen er kort i år pga. organisationsændringer. Det økonomiske overslag er på 300.000 kr. tegning vedlagt.

Aktivitetsplaner efterår 2018.

Nr.

Datoer

2018

1

29. august

TL Møde

2

31. august

Tune by Night

3

6. september

Møde med kirken

4

11. september

Møde foreninger Trafik

5

26. september

TL Møde

6

oktober

½ års medlemsmøde

7

oktober

Møde medlemmer og borgere omtrafik

8

november

Anders Bondo, Skolemøde

9

november

Dan Bjerring om Christiansborg

10

 ?

Møde Pension

11

2. december

Juletræ på torv 1

Ovenstående er den plan vi arbejder efter, vi mangler at få alle detaljer på plads med datoer, der sendes information til deltagere

Tune Lokalråds besøg hos Roskilde Lufthavn 13. & 16. juni – 2018 Direktør Lars Lip bød velkommen og serverede kaffe og kage/wienerbrød i mødelokalet, hvorefter vi hørte om Roskilde Lufthavns historie. Lars lagde stor vægt på at Roskilde Lufthavn skal fremstå som en åben organisation og arbejdsplads, som gerne ønsker at samarbejde med de omliggende kommuner, og samtidig ønsker at generne fra lufthavnen er mindst mulige. Generelt må fly slet ikke overflyve byerne, der er dog en række undtagelser og hertil hører naturligvis missionerne med redningshelikopteren og samme regler gælder også ganske få andre missioner. Lars kunne også oplyse at det ikke er Roskilde lufthavn som modsætter sig byggeriet af senior og ældre boliger samt et plejehjem ved Tune-Hallerne. Roskilde lufthavn blev i 1960'erne vedtaget – son en plan for en aflastning af en storlufthavn på Saltholm i Øresund med tre satellitlufthavne i Københavns omegn, og indvielsen fandt sted den 1. april 1973. Planen var, at Roskilde skulle varetage trafikken af små og mellemstore fly og udgøre en del af indenrigstrafikken. Så kom oliekrisen i 1974 og al trafik gik næsten totalt i stå og alle planer blev skrottet. Roskilde blev stedet for private fly, taxiflyvning og flyveskoler og disse udgjorde langt de fleste operationer. I dag er der næsten ingen fast ruteflyvning ud af Roskilde Lufthavn. Der er vedtaget et tillæg til regionsplanen i 2006 om forlængelse af den ene landingsbane samt en udvidelse af terminalbygningen og bygning af et parkeringshus, men det er blevet ved planen, dog er den en landingsbane blevet udvidet med få hundrede meter. Efter nedlæggelsen af Værløse i starten af 00’erne har Roskilde overtaget hovedparten af den militære flyvning til og fra hovedstadsområdet, både transport- og VIP-flyvninger samt som fast østlig base for redningshelikopteren. Roskilde Lufthavn har 24 timers operationer, administration, Café, afgangs- og ankomsthal med sikkerhedskontrol, Crewlounge, konferencefaciliteter, vejrtjeneste og brandberedskab. Der er i øvrigt blot 36 medarbejdere i Roskilde Lufthavn og hver medarbejder varetager flere forskellige opgave – de udgør et samlet godt team. Flybranchen er i fremgang, samtidig er flyene og motorerne i dag langt mere økonomiske og benytter moderne teknik for at mindske brændstofforbruget, og samtidig er moderne flymotorerne blevet langt mere støjsvage. Et moderne stort fly støjer i dag langt mindre end nogle af de ældre private små fly. Tune Lokalrådsmedlemmer fik også mulighed for en tur op i tårnet, hvor vi så hvordan flyvelederne arbejdede, og den flotte udsigt gjorde det til en rigtig god dag. Deltagerne om lørdagen fik desuden mulighed for at komme ud på selve flyvepladsen og komme tæt på redningshelikopteren, det er imponerende at være så tæt på redningshelikopteren og høre og se hvad den er udstyret med. Alt i alt en meget informationsrig dag med tilhørende oplevelser – Roskilde Lufthavn ønsker at være åben og genere omgivelserne mindst mulig. Tune Lokalråd siger mange tak for nogle gode timer til Lars Lip. En mere udførlig beretning kan læses på vores hjemmeside, hvor der også ligger nogle billeder.

Plejehjem i Tune Daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen lovede ved sit besøg i Tune, at der skulle sættes fokus på de Støjkonsekvenszoner fra Roskilde Lufthavn der forhindrer byggeri i ¾ dele af Tune. Vi har naturligvis fulgt op på sagen og er bekendte med, at Erhvervsstyrelsen arbejder med sagen og har bedt 2 eksterne konsulentfirmaer om at være med i arbejdet, man forventer at vi komme langt ud på efteråret før der sker noget,

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at der arbejdes med en vækstplan for Hovedstaden og den skal være færdig først, sådan en udtalelse bringer naturligvis igen usikkerhed ind i hele sagen. Tune Lokalråd har derfor bedt om et møde med de nye Erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Hjemmeside og SMS. Udover de mange eksterne aktiviteter ser vi hele tiden på, hvad vi gøre bedre for vore medlemmer. Vi har nu tilpasset hvor hjemmeside så tilmelding til alle aktiviteter sker via denne, og man modtager automatisk svar der bekræfter tilmelding, Vi har også besluttet, at vi vil sende SMS til vore medlemmer, ”det vil kun være ganske kort info”.

Har du ikke oplyst os dit mobil nr. og ønsker du at modtage vores korte info, skal du gå ind på vor hjemmeside, under Indmeldelse/opdatering.

Forsat god sommer

Tune Lokalråd