Indlæg i TunePosten oktober 2018

Nu skal vi have styr på trafikken i Tune Landsby

Vi kan ikke leve med, at Greve Kommune gennem mange år ikke har gjort noget ved den voldsomme gennemkørende trafik af person- og lastbiler.

Du kan læse Tune Lokalråds oplæg til Trafikplan for Tune på hvor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk.

Vi vil hermed invitere medlemmer og Tuneborgere til at deltage i Informationsmødet Den 9. oktober 2018 kl.19.00 i Tune Borgerhus Ønsker du at deltage skal du tilmelde dig på hvor hjemmeside: www.tune-lokalraad.dk

Vi er opmærksomme på at der er begrænset plads i Borgerhuset, derfor har vi også reserveret Borgerhuset den 16. oktober 2018 hvis der skulle være overbookning d. 9. oktober. Vi har haft møde med Grundejerforeninger mm, og fået nogle gode ideer. Vi ønsker også dine gode ideer, så vi kan få den bedste Trafikplan for Tune. Der er lavet såvel trafik- som støjmålinger. Vi har et trafikhelvede i Vestergade med mere end 300 personbiler og over 320 store lastbiler hver dag, og en køreskole for lastbiler der bruger Tune som øvelsesbane.

Overordnet mål

Tune skal være et trygt og sikkert sted at være for byens beboere og de mennesker der i øvrigt færdes i byen og deltager i det normale byliv. Det er vigtigt, at trafikken forløber fornuftigt for byens mange pendlere, men at den også bliver reguleret efter de lokale forhold. Endelig skal trafikken kun bidrage med en støjbelastnings og forureningsniveau der er acceptabel for et tæt og visse steder en gammel boligmasse. Det er desuden vigtigt, at de tiltag der gennemføres er en del af en samlet gennemtænkt og ensartet hele.

Efter Trafikplanen vil vi informere om de øvrige opgaver Tune Lokalråd arbejder med Den nye Fingerplan.

Bliver Tune snydt for Plejehjem som følge af, at politikerne på Christiansborg har andre mål?

Greve Kommune har givet udtryk for, at man sidst på året beslutter hvor der skal bygges Plejehjem og forventer at have svar og en godkendt Fingerplan i oktober. Tune Lokalråd følger sagen tæt og fra vore kanaler hører vi noget andet! Vedrørende vækststrategien for hovedstadsområdet kan jeg oplyse, at det er forventningen at denne offentliggøres omkring årsskiftet, og at et forslag til revideret Fingerplan forventes sendt i offentlig høring omkring årsskiftet.

Vi er bekymret for at der i Vækstplanen for Hovedstaden er ændringer i Roskilde Lufthavns status der kan påvirke- og eller begrænse Tunes muligheder i den nye Fingerplan.

Støjmåling og Fingerplan. Vi ønsker en realistisk ny Fingerplan der baserer sig på faktiske målinger i felten, og ikke bare et stykke skrivebords og computerarbejde. Vi er mange der ved hvor hurtigt lyd bevæger sig, og at den aftager med afstanden, men hvad med landskabet og de mange bygninger der er kommet til de senere år. Vi har set Støjkonsekvenszoner ændre sig over år, afhængig af hvor ansvaret har været placeret, ingeniørberegning eller computerberegning.

Vi forventede en fysisk støjmåling, men har fået følgende tilbage- melding: Restriktionsområdet stammer fra 1973 og blev udarbejdet i forbindelse med etablering af lufthavnen i 1974. Støjkonsekvensområdet stammer fra 1997. Støjzonen omkring lufthavnen i Roskilde er udpeget i Fingerplan 2017, kortbilag X. Der er i stort omfang sammenfald mellem de to områdetyper. Datagrundlaget for den eksisterende støjzone omkring lufthavnen i Roskilde er således baseret på relative gamle data, og der er en udbredt forståelse af, at datagrundlaget er forældet, og at der er behov for en opdatering.

Opgaven omfatter to delopgaver:

Første delopgave består i at opstille 3-4 scenarier for lufthavnens flyveaktiviteter, indsamle data og foretage støjberegninger samt udpege en revideret støjzone på baggrund af de foretagne støjberegninger. Der foretages ikke målinger i Felten.

Spæncomgrunden Lundevej 17 Vi har i meget lang tid fulgt med i hvad der sker med betonfabrikken, ulovlig beboelse og miljø. Bachgruppen har i meget lang tid haft en nedrivningstilladelse, som forudsatte at de kunne bygge på grunden.

Plan- og Udviklingsudvalget:

Udvalget har den 4.september 2018 godkendt en ny lokalplan for området Center for Teknik & Miljø afholder borgermøde i høringsperioden den 4. eller 11. oktober 2018 i Tune Hallen. Du kan selv gå ind og se på:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=greve&page=document&docId=107707&ItemId=107723

Vi undrer os over at Greve Kommune ikke taler med Tune Lokalråd inden man går i gang, da vi har høringsret. Vi vil gå planen igennem, og vi vil være opmærksomme på regler i Fingerplanen, og om bebyggelsen passer til Tune.

Budget 2019 i Greve Kommune.

Budgettet er ikke besluttet endnu men efter det vi hører, så er flertalsgruppen godt på vej. Vi hører at der skal spares mange steder, og at der ikke er penge til det projekt som Borgmesteren har sat i gang, chikaner i Vestergade og hvor Trafikteam i Greve Kommune beboerne og Tune Lokalråd har udarbejdet. Vi er også opmærksom på at Tune skole er i meget dårlig stand og renoveringen trækker ud, og vore børn har ikke optimale lokaler. Måske ville det have været en god ide at have lagt penge til side i gode tider som vi andre må gøre med vor private økonomi.

Tune Skole fyldte 275 år 21. september 2018

Tillykke til Tune Skole, tillykke til alle elever, forældre og lærere. 275 år er meget lang tid og der er sket en udvikling af skolen. I har fået bøger, stole at sidde på, spanskrøret er afskaffet, Ipad og computer er kommet for at blive.

Hvad er der sket i historien? Der var ikke mange regler for skoler i 1743, men bønderne i Tune ønskede at deres børn skulle lære noget og tog tiltag en skole. Tune var hovedstaden i Tune Herred, det gjorde det nok lettere, Greve hørte også til under Tune Herred. Landboreformerne i sidst halvdel af 17.hundredtallet, skabte muligheder, også for udvikling her i Tune. Omkring midten af 1700-tallet var de dårlige tider efter Den Store Nordiske Krig blevet bedre igen, og der begyndte at vær råd til noget mere. I almindelighed opfattes skoleloven af 29. juli 1814 som den første almindelige skolelov i Danmark. Der er meget spændende historie om skolen i Danmark, og om Tune.

Hvordan er det i dag? Vi har dygtige børn og unge, der alle vil frem i verden. Vi har en skole med dygtige lærere og forældre som bakker dem op. Vi har en folkeskolelov der basker frem og tilbage, og gør det svært at være lærer og elev.

Gave til Tune skole Tune Lokalråd vil plante et Egetræ til jer, for at minde om de 275 år. Et Egetræ der skal vokse i rigtig mange år.

Kære Borgere Som I kan se af ovenstående har vi flere opgaver der er ganske tunge, det er ikke nogen hvor man får hurtige smarte løsninger, men et stadigt pres på politikere i Greve og på Christiansborg giver langsomt bevægelse. Vi arbejder på at få flere af Christiansborgs ministre til Tune, det bliver nok nemmere når vi er tættere på valget.

Du kan hjælpe os ved at gå på vor hjemmeside og melde dig ind for 100 kr. pr. kalenderår.