Indlæg i TunePosten november 2018

Trafik i Vestergade. 

Vi har sammen med beboerne i Vestergade fået DTU til at lave en undersøgelse af bilstøjen i Vestergade, konklusionen er at støjen er langt ud over de grænser der er sundhedsskadelige for beboerne. (se ovenstående) vi har fået den oversat til dansk af forfatteren.

Når støj og trafik når et niveau der er skadeligt, og politikerne adskillige gange gøres opmærksom på problemerne uden at reagere, så påtager de sig et ansvar.

Træningskørsel tilladt for lastbiler

I sagen om Vestergade har vi bedt om aktindsigt hos Greve Kommune og hos politiet.

Greve Kommune har ikke kunnet finde materiale om, hvem der har givet tilladelsen.

Politiet er vanskeligere.

Den 18. september 2018 sender vi nedenstående til politiet.

Vi skal herfor under henvisning til lov om aktindsigt, bede om kopi af Politiets tilladelse og relaterede papirer, til at bruge Tune Landsby som øvelsesbane for lastbiler fra Juuls køreskole.

Den 3. oktober 2018.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har fået svar på vor henvendelse af 18. september 2018

Den 4. oktober 2018

Politiet melder tilbage at de nok skal skynde sig.

Den 15. oktober 2018

Vi må rykke igen, og medsender link til loven om aktindsigt.

Samme dag svarer politiet, at det er sendt til min e-boks

Jeg kan desværre konstatere, at der ikke er modtaget noget i min e- boks

De sidste informationer for at gøre opmærksom på hurtige resultater skal man ikke forvente, når det offentlige skal komme med oplysninger.

Alle politikere bør læse

TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM

En hvidbog om løsninger og udfordringer, Maj 2016

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/05/Hvidbog_samlet_web.pdf

Trafikplanen for Tune Landsby

Den 9. oktober 2018 havde vi inviteret medlemmer og borgere til møde om vort oplæg til Trafikplan i Tune Borgerhus hvor 75 borgere deltog.

Når vi samler borgerne er det naturligvis for at få deres ideer og gode råd med, vi takker for deltagelsen og de gode råd.

Der var specielt bemærkninger til den langsigtede del med omfartsvejen omkring ”Sibirien” Runevej og Odinsvej hvor der var bekymring for støj og forurening. Denne bekymring tager vi med i vor konklusion.

Vi havde den glæde at vi fik 10 nye yngre medlemmer efter mødet, det glæder os at de yngre borgere er ved at vågne så vi sammen står vagt om vor landsby.

Næste step er en invitation til alle Byrådspolitikere for gennemgang af vort oplæg.

Derefter var der en gennemgang af de øvrige aktiviteter i Tune Lokalråd

Fingerplan

I må ikke være trætte af at høre om den, vi er nødt til at forsætte til vi har vundet.

Som jeg skrev i sidste måned er vi bange for at vækstplanen for hovedstaden kører over Fingerplanen.

I vor dialog med Erhvervsstyrelsen har vi bedt om det materiale der ligger til grund for de 2 konsulentfirmaers arbejde (Delta og Rambøll) her kan vi konstatere, at man ikke måler støjen fra flyene, her spurgte vi om man så anvendte flyleverandørernes data, for de kunne være lige så sikre som den vi har hørt fra billeverandører, nej de tal brugte man heller ikke.

Det fik os til at spørge om man anvendte de gamle data, for så ville man få de samme resultater med mindre man ændrede i EDB programmet.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Fingerplanen kan betragtes som lov.

Vi har herfor bedt om Erhvervsstyrelsens stillingtagen til det byggeri der er sket i Tune, efter starten af Fingerplanen.

Vi er nu derhenne hvor Tune Lokalråd holder et nyt møde med Erhvervsstyrelsen for at forstå, hvad der er op og ned.

I løbet af få dage vil vi bede om aktindsigt i den del af Fingerplanen der har med Roskilde Lufthavn og Tune Landsby at gøre.

Spæncomgrunden, Lundevej 17

Greve Kommunes Plan- og udviklingsudvalg har udsendt et oplæg til bebyggelse af grunden med et fleretagers byggeri, Tune Lokalråd og grundejerforeningen Lundebo er i dialog og har holdt det første møde, for at komme med vor anbefaling.

Greve Kommunes Budget 2019

Vi følger med i hvad der sker og vil komme med vore bemærkninger når vi er klar, det er svært at se at Tune nyder fremme.