Indlæg i TunePosten marts 218

 1. Februar.

Det er stadig ikke forår selv om dagen er blevet over 3 timer længere, hos mig var der -6 grader i morges og det bliver koldere i løbet af ugen, men helt modsat er det med de opgaver vi har fat i, de bliver varmere.

Vi kan konstatere at vor Erhvervsminister Brian Mikkelsen har afvist 3 henvendelser om et møde med Tune Lokalråd om Fingerplan og Støjkonsekvenszoner, hvor det drejer sig om over 5000 borgere. Vi har set i fjernsynet, at han har tid til at stille op til samtale om motorløb i København.

 1. Fingerplanen fortsat.

I Erhvervsstyrelsen kører den i det man kalder spor 2, hvor kommunerne er kommet med ændringsforslag, og hvor Tune Lokalråd ved vort møde 11. januar også er blevet hørt.

 1. Vi har den sidste uge gennemgået vore mange papirer, og gjort dem klar til brug.

Vi går videre i det spor vi har informeret om.

 1. Vi inviterer medlemmer og borgere til møde den 12. april kl.19.00 i Tune Menighedscenter, hvor Kontorchef Christina Berlin Hovmand fra Erhvervsstyrelsen vil informere om Fingerplanen og det videre forløb. (Husk begrænset plads) 
 2. Der kommer tilmelding på vor hjemmeside og når vi kommer lidt nærmere dagen, kommer der en dagsorden.
 3. Vi har talt med Københavns Lufthavns Advokat Dorte Carlson, og aftalt at mødes om de problemer vi har i Tune med Fingerplanen og Roskilde Lufthavns eventuelle udvidelse.
 4.  
 5. Vi er meget glade over vor Borgmester Pernille Bechmann tiltag om støjkonsekvenszoner som vi så i TV2 Lorry. Udsendelsen kan ses på vor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk.
 6.  
 1. Grønne områder og trafik.

Den 1. februar 2018 holdt vi det første møde om trafik og grønne områder med Greve Kommune. Deltagere; Fra Greve Kommune; Maria Czubaniuk Kristensen, Teamleder, Vej & Landskab og Søren Hansen, Vejingeniør Fra Tune By; Inger Watjen, Vestergade 5 Helge Lieblein, Roskildevej 2

Fra Tune Lokalråd; Sven Edelmann og Torben K. Nielsen

 • Dagsorden:
 • En generel snak om trafikforhold i Tune.
 • 2. En dialog om kortsigtet løsning
 • 3. En dialog om en langsigtet løsning
 • 4. Dialog om næste step
 • 5. Næste møde
 • 6. Eventuelt15. februar 20184. Visioner og handlingsplaner.
 • I vore handlingsplaner står derunder punkt 3
 • Møde med Greve Kommune og samarbejdsforeninger i Tune Borgerhus. Vi gennemgik Greve Kommunes vedligeholdelsesplaner. Fra kommunen deltog; Maria Czubaniuk Kristensen -Teamleder Park og Landskab og Trine Baarsøe Pedersen - Landskabsarkitekt.
 • Vi fik drøftet den vanskelige situation igennem, og set på kortsigtet og langsigtet muligheder, aftalte at deltagerne fra Vestergade skulle lave en skitse som oplæg til en mulig kortsigtet løsning, den er kommet videre til forvaltningen. Vi aftalte at se på tingene når vinterferien er overstået.

Kulturliv og skole.

  1. Der skal arbejdes på at gøre Tunes Skoler, Højen og Lunden, til attraktive skolesteder for byens børn og unge.
  2. For at tiltrække skolebørn til området, skal der kigges på muligheden for at oprette en friskole i byen. Der skal måske indledes et samarbejde med folkene bag den private børnehave. Vi har skubbet det med skolen lidt som følge af de mange store opgaver, men pludselig kommer det i fokus.
  3. CEPOS offentliggør en undersøgelse om de bedste og de dårligste skoler i Danmark. CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank
  4.  

HER ER DE BEDSTE OG DE DÅRLIGSTE KOMMUNER

De 10 bedste kommuner:

 1. Kolding Kommune
 2. Nyborg Kommune
 3. Favrskov Kommune
 4. Egedal Kommune
 5. Varde Kommune
 6. Brønderslev Kommune
 7. Herning Kommune
 8. Roskilde Kommune
 9. Billund Kommune
 10. Holstebro Kommune

De 10 dårligste kommuner

 1. Sorø Kommune
 2. Gribskov Kommune
 3. Ishøj Kommune
 4. Lolland Kommune
 5. Fredericia Kommune
 6. Helsingør Kommune
 7. Albertslund Kommune
 8. Vordingborg Kommune
 9. Greve Kommune
 10. Københavns Kommune Note: Listen er udarbejdet på baggrund af et gennemsnit af undervisningseffekten på alle skolerne i den pågældende kommune. Der er ikke medtaget kommuner, der kun har tre skoler og derunder. Undervisningseffekten er beregnet ud fra, hvordan eleverne på en skole klarer sig i forhold til, hvordan man forventer, de klarer sig ud fra deres socioøkonomiske baggrund - som er deres forældres uddannelsesniveau og indtægt. Analysen er lavet af tænketanken Cepos ud fra Undervisningsministeriets tal.

Tune skole Vi er naturligvis interesseret i, hvordan Tune Skole så ligger i Greve Kommune, og får følgende liste frem.

 1. Greve Privatskole                  0,9               12             Privat
 2. Tjørnelyskolen                       0,5               138           Folkeskole
 3. Holmeagerskolen                  0,2               412           Folkeskole
 4. Karlslunde Skole                   0,2               442           Folkeskole
 5. Mosedeskolen                        0,2               470           Folkeskole
 6. Strandskolen                          0,1               515           Folkeskole
 7. Krogårdskolen                        -0,2               999           Folkeskole
 8. Tune Skole                             -0,2               1004          Folkeskole
 9. Damagerskolen                     -0,2               1042          Folkeskole
 10. Hedelyskolen                         -0,3               1089          Folkeskole
 11. Hundige Lille Skole              -0,5               1226          Privat
 12. Arenaskolen                           -0,8               1344          Folkeskole

Mens vi tænker over, hvad disse overraskende tal betyder for vor skole, bliver vi kontaktet af formanden for skolebestyrelsen Michael Sjørslev, om Tune Lokalråd sammen med Tune Posten vil deltage i et møde om den kommende udvikling af Tune skole. Vi havde tirsdag d. 13. februar møde og blev informeret om Højen og Lunden og oplæg til sammenlægning. Vi mødte en formand Michael Sjørslev og næstformanden Jannick Michael Hansen som virkelig brændte for Tune Skole og dens udvikling. Vi fik naturligvis en snak om CEPOS undersøgelsen og om visioner og handlingsplaner. Vi i Tune Lokalråd har tænkt videre, og har inviteret CEPOS ved Henrik Christoffersen til Tune. Det betyder at Tune Lokalråd inviterer til møde mandag d. 26 marts kl. 19.00 hvor Henrik Christoffersen vil gennemgå rapporten, og give gode råd.

Vi har den holdning at undervisningen af vore børn er en af de allervigtigste opgaver vi har, vi taler om vor fælles fremtid.

Husk der indkaldes til Generalforsamling.

Den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Tune Borgerhus.

Husk at du skal tilmelde dig på hvor hjemmeside (Spisning)

Venligst husk at kontingent skal være betalt

Hvis du er en af de få der endnu ikke er medlem af Tune Lokalrådsforening, så kan du gå ind på vor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk, og melde dig ind.

Med venlig hilsen Sven