Indlæg i TunePosten maj 2018

Information fra Tune Lokalråd.

 1. Det er blevet forår, det bliver varmere og vi med have er i gang derude. Det er ikke nogen hemmelighed, men i vort arbejde for Tune løber vi hele tiden ind i manglende information, manglede sammenhæng, og forskellige interesser, der ikke arbejder for borgerne, men for egne interesser.
 2. Tune Lokalråd ønsker at fastholde vor Landsby og udvikle i samarbejde med borgerne, derfor er vor indsats godkendt og bakket op af vore medlemmer.
 3. Hvis du ikke har taget dig sammen endnu, så gå på vor hjemmeside:http://www.tune-lokalraad.dk og meld dig ind nu.
 4. Plejehjem, Ældreboliger og Seniorboliger.Fingerplan er besluttet af Staten, godkendt af Greve Kommune henover hovedet på dig. Lidt om historien:

Ansvaret og administrationen af Fingerplan er flyttet mellem forskellige myndigheder, måske afhængig af, hvilken regering vi har haft.

Vi har set materiale fra Roskilde Amts og HURs planlægning, som vedrører støjzonen omkring Københavns Lufthavn, Roskilde og Regionen.

Vi kan også se, at den første Støjkonsekvenszone er tegnet med lineal, og da den blev flyttet til computer blev Zonen større.

Vi kan også se, at støjzonerne alle henviser til Miljøministeriets vejledning nr. 5 af 1994, om støj fra flyvepladser, altså en sag, der er 24 år gammel.

Vi er af den overbevisning, at ingen af de fly eller meget få, der beflyver Roskilde Lufthavn er så gamle.

Nu begynder Enhversstyrelsen at ændre signaler.

Erhvervsstyrelsen har efter en nærmere dialog med Miljøstyrelsen om de vejledende grænseværdier for støj omkring lufthavne afklaret mulighederne for at planlægge etablering af boliger i den del af støjkonsekvensområdet, som ligger i zonen 50-55 dB, og uden for området med særlige restriktioner (restriktionsområdet) (se bilag A).

 På baggrund af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vurderer Erhvervsstyrelsen, at der kan opføres boliger i støjkonsekvensområdet 50-55 dB udenfor restriktionsområdet. Boligerne bør dog fortsat sikres, så det indendørs støjniveau fra lufthavnen ikke overstiger grænseværdierne i soverum: LAeq 24h = 30 dB og LAmax = 45 dB1i, som beskrevet i Fingerplanen (FP).

Dette betyder efter vor information, at der nu vil være muligheder for plejehjem og ældreboliger i Tune.

Disse positive informationer kommer efter en positiv indsats fra flere sider bl.a. Greve kommune.

Men vi stopper ikke her. Der er stadig rod omkring paragrafformuleringerne i planens §§31 og 33, med henblik på at sikre mere klare regler for planlægningen indenfor støjzonen i hhv. byzone og landzone.

Vort næste skridt er Miljø- og trafikministeriet, det er Miljøministeriet, der beregner støjgrænser.

 1. Møde den 12. april 2018 om Fingerplanerne.
  Næsten 100 Tune borgere deltog i Mødet.

Dagsorden:

Mødet drejede sig om dig, og de begrænsninger, der er lagt over Tune.

Hvad betyder det for dig, at 80 % af Tune ligger i Støjkonsekvenszonen? Vi kæmper for at få et Plejehjem og Ældreboliger, de må ikke ligge i det man

 

har defineret som Støjkonsekvenszone. Hvad betyder det for værdien af vore huse, når vi skal sælge? Disse Støjkonsekvenszoner er besluttet henover hovedet på os alle. Dette kunne være i strid med Grundloven. Vi har brug for din opbakning nu.

Fra Erhvervsministeriet gennemgik Christina Berlin Hovmand (kontorchef) hele det historiske forløb og motiveringen for Fingerplanen.

Den samlede præsentation vil komme på Tune Lokalråds hjemmeside 

 1. Trafikplan

Vi har nu i nogen tid samlet trafikdata for, hvor mange person- og lastbiler, der kører igennem Tune.

Vestergade er den landsbygade, hvor flest biler kører igennem. Her har Teknik- og miljø i Greve Kommune, der efter beboernes oplæg, er ved at lave et oplæg.

Tune Lokalråds trafikudvalg har flere medlemmer med stor trafikviden og er i gang med at udarbejde et oplæg til en samlet trafikplan.

Når vi er klar kommer der en høring hos Tuneborgerne, det er vigtigt at vi i Tune er næsten enige.

Vi ved, at adskillige af vore opgaver er tunge og lange og tager tid.

 1. Tune skole 
 2. Tune Lokalråd har en positiv dialog med ledelsen af skolebestyrelsen. Skolen er midt i valg til ny skolebestyrelse, og når dette er på plads ser vi igen på, hvordan Tune Lokalråd bedst kan støtte udviklingen af vor skole.
 3. Paragraf 17 stykke 14 udvalget     
 4. Vi har over det sidste år haft 3 møder, hvor vore mange medlemmer er blevet hørt.
 5. Måske er det lidt uheldigt. Vi i Tune ved godt, hvad vi vil og taler løbende sammen om vore planer.
 6. Der er ingen politikere med.
 7. Byrådet har valgt en anden model, hvor de personer der var interesseret i ovenstående udvalg, er blevet spurgt, om de vil være med.
 8. Senior HøjskoleEfter vort bestyrelsesmøde begynder vi at se på muligheder, hvilket betyder, at vi er gået i gang med indsamling af info. Her har vi kontakt med Tune Kirke, Vindinge Kulturcenter og Østergaard i Lejre Kommune.Når vi er klar med et oplæg bliver det præsenteret for vore medlemmer.
 9. Denne er tænkt fra 18 år og opefter.

 

 

 

 1. Aktiviteter, hvor du kan deltage.

 

 1. 7. juni 2018 Cykeltur på Hedebostien, vi kommer forbi Tivolis gamle Fyrværkerfabrik, Lager Nobel, igennem Tune skov til Tune (Landboskole). 
 2. Mere info og tilmelding på vor hjemmeside.
 3. Hedelands tur med Damptog i august 2018. Der kommer nyhedsmail og info på hjemmesiden.
 4. Foredrag om Tune gamle Skole og Tune Kirke i september 2018. 
 5. Nyhedsmail og info på hjemmesiden.
 6. Besøg på Greve Museum og Mosede Fortet i efteråret.  
 7. Nyhedsmail og info på hjemmeside.
 8. Vi arrangerer 2 besøg i Roskilde Lufthavn, et på en hverdag og et i en weekend i juni måned 2018. 
 9. Nyhedsmail og info på hjemmeside.
 10. Foredrag af CEPOS Liberal tænketank, Undersøgelse af skoler i Danmark, Greve Kommune og Tune Skole.
 11. KL om kommunale forhold og Borgerindflydelse på udviklingen.
 12. Lærernes formand: hvordan gør vi Tune Skole bedre? Dato ikke fastsat.
 13. Livet på Christiansborg Dan Bjerring - efterår 2018.
 14. Juletræsfest primo december

Udover ovenstående arbejder vi videre med de store spændende opgaver.

Har du viden og kompetence inden for nogle af de ting, vi arbejder med, og har lyst til at være med til at gøre en forskel, så send en mail.

Tune Posten.

Den Tune post du nu læser er nr. 50 en slags jubilæum.

Tine Lokalråd skal sige Dan Bjerning tak for dette tiltag som har skabt et nyt vindue for alle Tune borgere, vi kan nu få vore informationer, ud til alle borgere.

Ingen af de øvrige aviser har vist interesse for Tune, jeg har tidligere sendt mange indlæg til Sydkysten som ikke er kommet videre.

Tune Posten har også vækket adskillige politikere.