Indlæg fra TunePosten juni 2018

Tune Lokalråd har succes.

 

 1. Cykelturen 7. juni

Igen et velbesøgt arrangement med rigtig mange deltagere, der oplevede en ny side af Tune 

 1. Besøg i Tune Lufthavn

Onsdag den 13. og lørdag den 16.juni har vi tur til Roskilde Lufthavn, på få dage var alle pladser optaget. (disse ture var kun for medlemmer) 

 1. Hedelands veteran jernbane

Tune Lokalrådsforening har købt et helt tog til dig og dine børn.

Den 25. august skal vi alle ud at køre med rigtig Lokomotiv i Hedeland.

Se annoncen her i Tune posten, tilmelding på Tune Lokalråds hjemmeside. www.tune-lokalraad.dk Du skal være hurtig, det er lige noget for børnene. 

 1. Person data loven

EU har lavet nye regler for registrering af medlemmer gældende fra 25. maj 2018.

Vi har tilpasset os det nye regelsæt, du kan læse dem på vor hjemmeside. 

 1. Medlemmer.

Vore gamle medlemmer er trofaste og der kommer løbende nye til, men vi vil også gerne have vore mange nye medborgere som medlemmer. Vi arbejder med flere tiltag for at få flere yngre med som medlem og med i arbejdet.

Vi arbejder også på, at vi kan sende SMS til alle medlemmer. 

 1. Trafikken i Vestergade

Vi har flere gange peget på, at beboerne i Vestergade og delvis også på Roskildevej, lever i et trafikhelvede med over 3000 personbiler og 300 lastbiler lige forbi vinduerne.

En løsning er ved at falde på plads for beboerne. Teknisk forvaltning og Tune Lokalråd har set på muligheder det sidste halve år, og har nu en løsning vi alle har sagt ja til. 

 1. Fingerplan, Støjkonsekvenszoner, Plejehjem- ældre- og senior-boliger.

Denne sag er som mange vi har hørt om komplekst, og med rigtig mange interesser der trækker i forskellige retninger, og alle skal dække sig ind.

Tune Lokalråd har lavet det store arbejde i Erhvervsstyrelsen, møder med Lufthavnen, dialog med Roskilde Kommune og Miljøstyrelsen, og har et samlet overblik over de fleste handlinger de sidste 2 år, det er tydeligt at hver gang ansvaret skifter, bliver der sat et ekstra aftryk.

Støjkonsekvenszoner har en relation til lydens hastighed, en ting vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved, men udgangspunktet er støjen af de flyvemaskiner der bruges i dag er meget mindre end da tilladelsen til Roskilde Lufthavn blev givet.

Vi har løbende arbejdet sammen med Direktør Peter Kjærgaard Pedersen, Greve Kommune.

Vi har et tydeligt indtryk af, at efter vor henvendelse til Dansk Folkeparti på Christiansborg og Hans Kristian Skibby MF henvendelse til Brian Mikkelsen, er der sket en positiv bevægelse for os 

 1. Brian Mikkelsens besøg i Tune den 4. juni 2018

Det er dejligt at han endeligt fik tid til at deltage og selv høre at støjen fra Roskilde Lufthavn ikke er forstyrrende for det meste af Tune by.

Vi håber meget at det pres der har ligget på os alle kan lette.

Tune Lokalrådsforening ønsker vor Borgmester Pernille Bechmann tillykke med resultatet, og ser frem til de kommende ændringer.

Men vi undrer os alle i Tune Lokalrådsforening over, at vi ikke var inviteret med til besøget, da det er os der har lavet en ganske væsentlig del af arbejdet. 

 1. Stop Støjen

Tune Lokalråd har fået en henvendelse fra Stop Støjen om et møde, for at se om vi kunne lægge vor viden sammen.

Stop Støjen har gennem en årrække gjort et stort arbejde for at sikre at vi ikke fik mere støj. 

 1. Senior højskolen (arbejdsnavn)

Vi har i løbet af sommeren en række møder for at lave grundlaget, og vil i løbet af det tidlige efterår have et oplæg klar. 

 1. Landsbyforeningerne i Danmark.

Foreningen er repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm, og dermed er vi indirekte med. 

 1. Nye tiltag Det første er lørdag den 25. august Hedelands Veteranbane

Tune Lokalråd ønsker alle borgere en god sommer og på gensyn. Med venlig hilsen Tune Lokalråd.