Indlæg i TunePosten februar 2018

Plejehjem og Lufthavn, Støjzoner over 80 % af Tune.

  

Er Lufthavnen vigtigere end 5000 borgere?

Vi har den 11. januar 2018 haft møde med såvel Erhvervsministreret, som Erhvervsstyrelsen om Fingerplanen. Referatet fra vor møde er den 25. januar 2018 lagt på vor hjemmeside, og der er sendt et Nyhedsbrev til vore mange medlemmer.

Vi havde bedt om et møde Erhvervsminister Brian Mikkelsen, men blev henvist til en kontorchef. Efter nogen dialog accepterede vi det som et formøde med ministeren.

Vi har igen bedt Brian Mikkelsen om et møde, for at informere om Tunes situation, og vel også om den situation ministeriet har bragt sig selv i, ved at tvinge gamle støjzoner ned over Tune og forhindre vor udvikling.

Det var tydeligt i dialogen at det hele kom an på hvad Københavns Lufthavn ønskede, de mange mennesker der bor i Tune har kun sekundær betydning.

Som du kan se i referatet arbejder vi videre, og skal nu have møde med Trafikstyrelsen, Lufthavnen og Roskilde Kommune.

Støjzonerne blev lagt ned over Tune i begyndelse af 1973 og det har betydning på værdien af vore huse, hvilket betyder at grundskylden ikke har taget højde for en mindre værdi, vi bor i støjzone, hvilket må betyde at vi skal have penge retur.

Vi må også stille spørgsmålet om, hvor mange byggetilladelser der er givet, som ikke har været lovlige?

Vi har en løbende positiv dialog med Greve Kommune og har sammen set på en placering af plejehjem i Fredsskoven, ved siden af Lundegården.

Greve Kommune har forespurgt Miljømyndighederne om denne placering.

Den 22. januar 2018 kom der afslag fra Miljø og Fødevareministreret, på ophævelse af Fredspligten på skoven. 

Greve Kommune er i dialog om sagen. 

Vor reaktion er, at vi sætter mere fart på vort arbejde og presser på for at få ændret Fingerplanen, og lægger vore mange dokumenter i pæn orden klar til ekstern brug.
Det er vigtigt at alle Tuneborgere bakker op om vort arbejde.

Du kan melde dig ind i foreningen på vor hjemmeside, det koster 100 kr. for et års medlemskab.

Vi har brug for dig og du har brug for Tune Lokalråd.

Sammen er vi stærke.

Trafik i Tune

Et af de faste emner, vi ser ikke kun på Vestergade eller Tinggårdsvej men på en samlet trafikplan for Tune.

Vi har aftalt møde med Greve Kommune den 1. februar 2018. Vi starter med følgende dagsorden.

 1. En generel snak om trafikforhold i Tune.
 2. En dialog om en kortsigtet løsning
 3. En dialog om en langsigtet løsning
 4. Dialog om næste step
 5. Næste møde.
 6. BG Beton (Spæncom grunden)

Vi er bekendt med, at BG Beton meddeler at de via deres produktions- statistik, producerer mindre end 20.000 m3 som er grænsen for at man skal have en Miljøgodkendelse. Vi er også bekendt med, at man ikke har eller har søgt tilladelse, til beboelse på grunden.

Generalforsamling 2018

 

Der indkaldes til Generalforsamling.

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Tune Borgerhus. 

Husk tilmelding på hvor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk (Spisning) 

Venligst husk at kontingentet skal være betalt. 

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Eventuelt valg af stemmetællere.    
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.    
4. Forelæggelse af regnskabet ved kassereren.    
5. Indkomne forslag, herunder forslag til kontingent.    
6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.    
7. Valg.    
a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.    
b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år, og halvdelen i lige år.    
c. 2 suppleanter.    
d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.    
Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)    
8. Eventuelt.

Den 23. januar 2018 havde vi IT møde i Borgerhuset

Vi blev informeret om, hvor meget vi skal passe på vore hjemme- Pc’er og telefoner, hvilken indsats det offentlige gør for at sikre vort samfund. Vi blev også informeret om, at de fleste hackerangreb kommer fra Rusland, China og Nord Korea.

Foredragsholder Bernt Freiberg.

Vi indkalder alle vore samarbejdsforeninger til møde om veje og grønne områder, hvad kan vi gøre for at sikre vedligeholdelsen? Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00 i Tune Borgerhus

Dagsorden.

 1. Velkommen og præsentation
 2. Info om aftale mellem P&V og Greve Kommune vedr. vedligeholdelse af de grønne områder i Tune.
 3. Trafik og vejvedligeholdelse
 4. Hvad kan du og din forening gøre for at håndhæve den aftalte vedligeholdelse 
 5. Er der områder der falder mellem flere stole, og ikke bliver tilgodeset i nogen aftale.

Husk tilmelding på hvor hjemmeside www.tune-lokalraad.dk

Hjemmeside.

Erhvervslivet i Tune bakker op om vor nye hjemmeside, og Tune Lokalråd.

Vi siger tak til SuperBrugsen, EDC mæglerne, Klinik for Fodterapi, Tune Dyreklinik og Dansk Låse & Alarm.

Alle har tegnet en annonce.  

Det tidligere omtalte paragraf 17 stk. 4 udvalg.

Denne aktivitet er efter Kommunalvalget lagt ind under det nye

Plan- og udviklingsudvalg. 

Aktiviteter

Vi arbejder med nye tiltag som kommer i gang her i foråret, allerede nu kan jeg sige, at der kommer Byvandringer i det gamle Tune.

Vi ser på flere spændende tiltag hvor vi også kan gøre en indsats for børn og unge i Tune.

Har du en ide så lad os høre, har du en ting der sker forkert her i Tune og falder det mellem de opgaver vi arbejder med, så lad os høre fra dig.