Indlæg i TunePosten december 2018

Kære medlemmer og borgere

Vi er mange der har boet i Tune gennem mange år, og nye der kommet til fordi Tune er et dejligt sted at bo, og være en del af vort fællesskab.

Vi oplever at andre ønsker at gennemføre handlinger, som ikke er fremmende for borgerne og vort fællesskab i Tune Landsby.

Vi ønsker at bevare ”VORT TUNE” og det kan kun være os borgere der bestemmer udviklingen.

Vi i Tune Lokalråd har en række store opgaver og kan løbende mærke, at de offentlige myndigheder ikke svarer på vore spørgsmål, og ofte har smidt dokumenter ud.

Fingerplanen.

Som I alle ved, følger vi med i hvad der sker med Fingerplanen, vi bider os fast og holder ved.

  1. Vi har spurgt om hvordan man måler støjen fra flyene, og har fået svar at man ikke måler støjen.
  2. Det naturlige spørgsmål herefter er, om man så bruger fly fabrikanternes data, for de er sikkert lige så gode som Folkevogns miljødata. Svaret var: Nej man bruger ikke fly fabrikanternes data.
  3. Man regner på 4 scenarier. Vor konklusion er så, at hvis man ikke ændrer i computerprogrammet, får man samme resultat.

Efter dette var vi nået til, at det var vanskeligt at følge de personer i Erhvervsstyrelsen, der arbejder med Fingerplanen.

Her har Tune Lokalråd bedt om aktindsigt i henhold til loven som følger.

Brev til Erhvervsstyrelsen: Tune Lokalråd har nu i snart 2 år arbejdet med Plejehjem i Tune, og dermed Fingerplanen og Støjkonsekvenszoner og de byggetilladelser der er givet.

Vi arbejder for at sikre Tune Landsby og borgerne, og har stillet en række spørgsmål til revideringen af Fingerplanen, hvor vi har fået flere overraskende svar.

Det materiale vi ønsker er det, der har relation til Roskilde Lufthavn, Fingerplanen, og Støjkonsekvenszoner, og har betydning for Tune Landsby.

  1. De politiske forudsætninger for Erhvervsstyrelsens arbejde med revidering af Fingerplanen.
  2. Kommissorium for Erhvervsstyrelsens arbejde med Fingerplanen og Støjkonsekvenszoner. 
  3. Arbejdet og ansvarsdeling mellem styrelsen og underleverandører. 
  4. Konkret beskrivelse for beregning af Støjkonsekvenszoner, og de faktiske forhold. 
  5. Alle dokumenter der viser arbejdets udvikling, herunder dialog med kommuner. 
  6. Vækstplan for Hovedstadens udvikling, indflydelse på Støjkonsekvenszoner der berører Tune Landsby og Roskilde Lufthavn. 
  7. Information om borgernes ret til protest og indsigelse til Fingerplanens indflydelse på Tune Landsby.

Vi har den 20. november 2018 modtaget materiale fra Erhvervsstyrelsen som vi går i gang med at læse og forstå.  

Trafikken i Tune Info til borgerne Mail sendt til Midt og Vestsjællands Politi 12. november 2018

Til Sacha Møller

Idet vi henviser til vores mail af 31. oktober 2018 og svar fra Midt og Vestsjællands politi (uden dato) Vi vil gøre opmærksom på, at I ikke svarer på vore spørgsmål. I kan ikke finde papirerne hos politiet, men vi har sendt mail vedhæftet beslutningen i Greve Kommune fra 2003. Vi har bedt om at få at vide hvordan I sikrer, at regler for Lastbiler bliver overholdt, vi skal bede om, at der ikke tales udenom men et svar hvor I informerer om, hvordan der kontrolleres lastbilkørsel i Tune Landsby. Vi har lavet trafiktællinger, støjmålinger og en trafikplan for Tune, sendt til alle politikere i Greve Kommune. For at vise problemets omfang vedhæfter jeg video optaget i Vestergade. Med venlig hilsen Tune Lokalrådsforening

Som I kan se på billedet er der ved alle indkørselsveje til Tune sat skilte op der forbyder lastbiler, der ikke har ærinde i Tune, at køre gennem vor Landsby.

Spæncom Lundevej 17

Vi har sammen med Grundejerforeningen Lundebo gjort indsigelse mod Bach Gruppen og Greve Kommunes byggeplaner, og har 15. november 2018 sendt nyhedsbrev ud.

Kære borger

Vi vil gerne informere dig om hvad der skal ske med på Spæncomgrunden, Tune Lokalråd har arbejdet med sagen i mere end 1 år sammen med Grundejerforeningen Lundebo. Bach Gruppen ejer de aktiviteter der er i gang, Bach Gruppen er kendt fra aviserne for deres aktiviteter i København. Tune Lokalråd har rettet adskillige henvendelser til Greve Kommune om ulovlig beboelse på grunden og manglende miljøgodkendelse samt tabt beton på Rendebjergvej. Læs mere på Tune Lokalråds hjemmeside. www.tune-lokalraad.dk

Juletræsarrangement i Tune

1. søndag i Advent, 2. december 2018

Kl. 15.30 Velkomst

Kl. 15.40 Juleoptog

Kl. 16.00 Juletræet tændes af Julemanden

Kl.16.10 Julekor

Der vil være gløgg, julekager og slikposer til børnene Se annoncen i TUNEPosten og opslag i byen.

Pensions informationsmøde den 29. januar 2019 fra kl. 19 - 21 i Tune Menighedscenter.

 

Målgruppe: kommende samt nuværende pensionister. 

2 konsulenter fra Nordea Velliv kommer og fortæller om følgende områder. 

* Hvad skal du være opmærksom på i tiden før du stopper på arbejdsmarkedet (optimering af indbetaling osv.) 

* Hvad skal du være opmærksom på, når du skal starte udbetaling (hvilke penge skal anvendes først, hvordan skal jeg tænke om fordeling af udbetaling) 

* Noget om efterløn/modregning og folkepension.

* Dialog om formuen (samspil mellem friværdi, frie midler, pension + offentlig pension). 

* Tanker der skal overvejes: 

   * hvad skal der ske med boligen, hvis en af os dør - skal vi finde noget fælles, som vi kan bo i, når vi bliver alene 

   * hvem skal arve - hvordan foregår det?

   * behov for penge - falder det?

Tilmelding på Tune Lokalrådsforenings hjemmeside www.tune-lokalraad.dk

Sidste tilmeldingsfrist tirsdag 15. januar 2019.

Tune skole

Den 21. september 2018 fyldte Tune skole 275 år, Tune Lokalråds gave var et egetræ. Den 14. november var det tid til at få egetræet plantet, vi var en lille gruppe samlet sammen med Skolens inspektør og vor anlægsgartner Søren Eisbo.

Skolen og egetræet fik følgende ord med på vejen:

For 275 år tog bønderne på Tune egnen tiltag til en skole, allerede dengang var der gang i borgerne. Gennem de 275 år har der været mange dygtige lærere og elever, masser af lærdom er blevet overført til vore børn. Egetræet er symbol på styrke, Kongeegen ved Jægerspris er mellem 1400 til 1900 år gammel. Skole og Egetræ, styrke og viden Skolen er vort vigtigste aktiv i Tune, det er her grundstenen til vore børns fremtid lægges. Vi ønsker de bedste muligheder for vore børn. Vi ved, at der er langt fra Greve til Tune Tune Lokalråd ser frem til et forsat godt samarbejde med Tune skole