Indlæg i TunePosten august 2018

Er du opmærksom på, at Tune Lokalråd arbejder for at sikre at vi ikke bliver kørt over og har indflydelse på udviklingen af vor landsby. 

Det er os, dig og mig der skal bestemme udvikling i Tune Landsby. 

Det kan du sikre dig for 100 kr. pr. kalenderår, gå ind på vor hjemmeside og meld dig ind i dag på.

www.tune-lokalraad.dk 

          Lokalrådsforeningens formål er: 

  • at bevare, styrke og forbedre miljøet i Tune, såvel hvad angår byen og dens omegn som helhed, som de enkelte bevaringsværdige bygninger, anlæg og områder, der tilsammen udgør denne helhed. 
  • Det er ligeledes lokalrådsforeningens formål at styrke og udvikle fællesskabet med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel. 

          Vort område er 

          Lokalrådsforeningens interesseområde er Tune by og den del af det omliggende  område, der på naturlig måde glider ind og/eller påvirker byens miljø og giver byen og landskabet karakter. 

Plejecenter – Støjkonsekvenszoner. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov ønsker ikke at besøge Tune. 

Vi har fået en ny Erhvervsminister efter Brian Mikkelsen 

Den 26. juli 2018 skrev vi til Rasmus Jarlov og inviterede ham til at besøge Tune. 

Jeg skal som formand for Tune Lokalrådsforening bede om et møde, hvor vi gerne vil gøre opmærksom på den betydning den i dag gældende Fingerplan har på Tune Landsby, en Landsby med over 5200 indbyggere. 

Vi har arbejdet med denne sag i ganske lang tid, og har haft adskillige møder med Erhvervsstyrelsen, Greve Kommune, Roskilde Lufthavn mm. 

V har også ved gennemgang af forløbet over år kunne pege på fejl fra flere sider, hvilket har væsentlige konsekvenser. 

Vi skal foreslå et møde i sidste del af august 2018. 

Efter en rykker fik vi den 9. august 2018 et negativt svar. 

Vi skriver igen den 9. august 2018 til Erhvervsministeren og beder om en motivering, vi kan give videre til vore medlemmer og borgere. 

Den 9. august 2018 kommer der følgende svar retur. 

Kære Sven 

Ministeren har desværre mange forpligtelser og derfor en helt fyldt kalender hvilket gør, at vi ikke har mulighed for at sætte mødet op. 

Med venlig hilsen
Pernille Reibech Sekretær for ministeren 

Vi må konkludere at det der er vigtigt for borgerne i Tune, ikke er vigtigt for den minister der har ansvaret. 

Vi er aktive, og holder fast når dem der har ansvaret, ikke lever op til deres ansvar. 

Aktivitetsplan efterår 2018 

Nr.

Datoer

2018

1

29. august

TL møde hos Sven

2

31. august

Tune by Night

3

11. september

Møde foreninger Trafik

4

26. september

TL møde hos Lene

5

09. oktober

Halvårs orienterings møde med bl.a. trafikplan

6

primo november

Anders Bondo, Skole møde

7

2. december

Juletræ på torv 1

8

2018

Møde om Pension

 9

Januar 2019

Dan Bjerring om Christiansborg

 Vestergade og trafik.
Den 2. august 2018 sendte vi vort oplæg til begrænsning af trafik i Vestergade til alle vore byrådsmedlemmer, ingen af vore sendte mail er kommet retur hvilket betyder, at alle har modtaget vort materiale. 

Oplæg til ny trafikplan for Tune 

Vi har gennem det sidst år arbejdet med at skrue en samlet trafik sammen for Tune. 

Vi skal ikke lave lappeløsninger der giver problemer andre steder i byen, og som letter presset for gennemkørsel. 

Derfor har vi inviteret grundejerforeningerne mm. til mødet den 11. september, hvor vi præsenterer vort oplæg. Vi lytter meget gerne til gode motiverede ideer og eller forslag til forbedring af vort oplæg.

Vi har trafiktællinger og støjmåling samt et samlet forslag til omfartsveje udover vore egen vejkyndig, har vi haft Greve Kommunes trafikkyndige ind over. 

I oktober går vi bredere ud med vort oplæg. 

Hvad blev der af vejtræerne i Tune

For godt 1½ år siden blev der plantet ekstra vejtræer i de ”huller” vi havde på Tune Parkvej og Grevevej.

Et rigtigt godt initiativ fra kommunens side, der ville være med til at højne Tunes centrale og vigtige indkørselsvej. 

Forundringen var dog stor da vi erfarede, at de vandingsposer de nye træer var født med, ikke blev fyldt op, og senere blev helt fjernet. Efter at vi kontaktede kommunes gartnerafdeling kom forklaringen; der var kun råd til træer og ikke vanding. 

Man kalkulerede med, at en meromkostning til en genplantning ville være mindre end at sikre vanding til alle træerne. 

En lidt besynderlig kalkule - vi taler om den mest markante vej i Tune der gerne skulle stå flot og imødekommende. Forundringen blev dog yderligere bestyrket, da vi erfarede at man stort set samtidig andre steder i Greve Kommune også har fået plantet vejtræer, blot med vandposer der blev brugt. 

Sidste års sommer var våd og træerne klarede det ok – men denne sommers tørke har vist hvor fejlagtig en beslutning kommunens gartnerafdeling tog. 

Op imod halvdelen af vejtræerne er enten døde eller tæt på at dø – et deprimerende syn for Tunes beboere og brugere af Tune Parkvej. Humøret får endnu et hak nedad, hvis man kører en tur ned af Rendebjergvej - stort set alle de egetræer som Greve Kommune fik sat i jorden er døde. Det skal i parentes bemærkes, at de vejtræer der er plantet med vandposer andre steder i Greve Kommune har det strålende – se bare i Greve Landsby.

Vi er meget uforstående over for den beslutning der er blevet taget, som også er stik imod den procedure man normalt følger ved plantning af større træer i parker og langs veje. Det er ikke blot spild af gode skattepenge – det er også udtryk for en foragt overfor vores by, og i særdeleshed det grønne bymiljø.

Men det handler måske dybest set om, at Tune jo bare er udkants-Greve!