Besøg Eskadrille 722

Lufthavnsbesøget hos Eskadrille 722 lørdag d. 11. maj og søndag d. 26. maj 2024
11. maj - ikke flere pladser
26. maj - ikke flere pladser - venteliste

Lokalrådet har arrangeret 2 besøg med deltagelse af 25 personer pr. gang – varighed ca. 2½ time.
Max 2 personer pr. husstand/medlemmer - betaling 25 kr. pr. person

Tilmelding: HER - kun for medlemmer af Tune Lokalråd.
Mødetid kl. 10.00 ved indgangen.

Redningshelikopteren benævnes SAR hvilket står for Search and Rescue og er en enhed under forsvaret, som varetager disse opgaver.

  • Forsvaret råder over 14 sådanne helikoptere, hvoraf 3 er afsat til Search and Rescue operationer-
  • Helikopteren kan også med få ombygninger indsættes i forbindelse med taktiske troppetransporter.
  • Taktisk troppetransport (benævnt TTT) er opgaver, der løses under internationale missioner.
  • I slutningen af december vil 2-3 helikoptere blive indsat i Mali og samarbejde med franske tropper hvor forsvaret skal assistere de franske troppers operationer dernede. SAR eskadrillens formål har siden 1956 haft følgende opgaver bla.:
  • Eftersøgning- og Redning
  • Patienttransport til og mellem danske sygehuse
  • Assistance til skibe i nød (f.eks. pumpeassistance) samt syge og tilskadekomne
  • Havmiljøovervågning, inklusiv optagelse af vandprøver til havs
  • VIP-transporter for regering og kongehus