Visioner

Vi ønsker at samle borgere, foreninger og de erhvervsdrivende til i fællesskab at beslutte, og deltage i, udviklingen af Tune Landsby.

Vi ønsker at oplæg til beslutninger der vedrører udbygning, udvikling og væsentlige ændringer af VORT TUNE sker på en måde hvor vi er med i hele processen, og sikre at borgere, foreninger og erhvervslivet ikke bliver kørt over.

Vi ønsker at der i alle beslutninger om VORT TUNE sikrer, at Natur og Miljø ikke bliver yderligere belastet.

Vi ønsker ældreboliger og plejehjem i VORT TUNE 

Vi ønsker borgerservice tilbage til VORT TUNE

Vi ønsker et forenings- og kulturhus midt i VORT TUNE

Vi ønsker selv at tage tiltag til udviklingen af VORT TUNE:

Vi ønsker et lokalt selvstyre inden for gældende love (Landsbyer)

Vi ønsker at gøre tiltag til aktiviteter i VORT TUNE.

Vi ønsker at samle resursefaglige borgere til, at være med i arbejdet.

Vi ønsker et Erfa samarbejde med andre Landsbyer, et samarbejde for at sikre nødvendig kompetence.

Vi er opmærksomme på:
“En vision uden handling er dagdrømmeri. Handling uden vision er et mareridt.”

Med venlig hilsen
Sven Edelmann, formand.
Torben Kjærsgård Nielsen, Tinggårdshegnets Grundejerforening
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet.
Flemming Sander, Tune Lokalrådsforening
Anne Kaas Andersen, sekretær