Nyhedsbrev juni 2017

Vi har som Tune Lokalråd reageret mod den behandling man i Greve Kommune giver sagen Plejehjem i Tune, en sag som er vigtig for rigtig mange borgere og som skal behandles med respekt, og ikke som en hovsa opgave der bare skal presses igennem inden kommunevalget.
 
Vi er naturligvis bekendt med at borgmesteren ikke selv igangsætter alle aktiviteter, men naturligvis er ansvarlig for gennemførelsen.


Mail sendt den: 19. juni 2017 til Pernille
Prioritet: Høj
 
Kære Pernille
 
Det er desværre ikke hver gang jeg kan skrive positivt,
 
Det er ikke vor opfattelse at du og dine medarbejdere lever op til vor aftale om samarbejde, hvis du læser vedhæftet referat udtrykker du tydeligt, at du ønsker et samarbejde, men det er ikke det vi oplever.
 
Selv om jeg sagde ok til at administrationen kørte mødet i Tune Borgerhus var det ikke er møde der lagde op til samarbejde, vi har drøftet formen og har ikke fundet noget positivt.
 
Vi aftalte tydeligt den 13. marts 2017 at vi skulle samarbejde om projektet Plejehjem i Tune.
 
Herfor undrer det os at se en annonce Sydkysten den 15. juni 2017 hvor Greve Kommune inviterer til Borgermøde den 26. juni 2017 i Tune Hallen, omkring placering af Plejehjem i Tune.


  1. Vi kan kun konstatere, at vi ikke har fået nogen information om noget møde, hvilket havde været naturligt, hvis I ønskede et samarbejde 
  2. Annoncen er med lille skrift og kun i Sydkysten, som ikke er meget læst i Tune. 
  3. Indkaldelsen sker med meget kort varsel 11 dage, om så vigtigt emne, nu hvor sommerferien er i gang, hvilket betyder at mange ikke kan deltage. 
  4. Vi taler om et Projekt der skal realiseres om adskillige år. 
  5. Og så mandag efter Sankt Hans og Tune Fest, hvor de fleste af hjemmeværende ledere har været aktive. 

Denne mail er sendt til vor bestyrelse.


Tune Seniorby
30. maj 2017

 
I Oktober måned 2016 inviterede Konservativt Folkeparti til borgermøde i Tune Hallen angående eventuelt opførelse af plejeboliger i Tune.
De gennemgik de opstillede alternativer fra administrationen, som var fremlagt for politikerne som beslutningsgrundlag.
Konklusionen på mødet var at Tune Borgerne ønsker et plejehjem på 55 pladser og der skulle opføres flere ældreboliger og evt. et seniorbofællesskab i Tune.
VORT TUNE har siden været til møde med borgmesteren og kommunaldirektøren, som oplyste, at et plejehjem i Tune ville blive svært – men der kunne måske etableres et friplejehjem. Borgmesteren oplyste at udvalget havde været på besøg i Sverige samt i Himmelev, hvor der var friplejehjem. Konklusionen på besøgene var, at det var svært at etablere et friplejehjem på 55 pladser – da det ikke var rentabelt.
VORT TUNE fik kontakt til Mariehjemmene, som driver flere plejehjem med pladser på 49 og opefter.
Vi afholdte et møde med direktøren samt en entreprenør omkring opførelse af plejehjem, ældreboliger og seniorbofællesskab – hvilket var meget positivt.
Opførelse af plejehjem på 55 pladser – kunne Mariehjemmet godt håndtere.
Nu har kommunen så vedtaget, at der skal opføres et plejehjem med plads til 60 beboere. Driften af plejehjemmet bliver sendt i udbud.
Så nu får vi at se, om kommunen skal drive plejehjemmet.
Vi har tænkt os, at plejehjemmet skal opføres på den store grund mellem fodboldbanerne og Nordgårdsvej. Grundens størrelse er på ca. 29.000 kvm.
 
 
Plejehjemmet skal opføres med indkørsel fra Rendebjergvej, så det bliver nemt for leverandører, handicapbusser og pårørende kan komme til plejehjemmet.
Ved siden af plejehjemmet foreslår vi, at der opføres 30 ældreboliger – Kommunen har vedtaget at der skal opføres 70 ældreboliger i kommunen, hvoraf de 40 skal placeres i Hundige – resten kunne bliver her i Tune.
Fra plejehjem og ældreboliger er det tæt til idrætsaktiviteter i CBL – som kommunen har accepteret, som genoptræningscenter.
Resten af jordarealet foreslår vi, at der skal opføres seniorbofælleskab samt et fælleshus for beboerne i Tune Seniorby.
Det er nytænkning at opføre en Seniorby – hvor alle de middelaldrende har et fælles område i en del af byen.
Vi har fået udarbejdet nogle forslag fra arkitektfirmaet Kullegård – som blandt andet foreslår plejehjemmet opført som et rundt plejehjem – da erfaring viser, at demente borger opholder sig bedst med runde hjørner. (firmaet har opført plejehjem i Holbæk – netop rundt)
Det skulle så opføres i 2 bygninger – for at få plads til alle borgerne. Et plan ud mod Nordgårdsvej og 2 plan mod fodboldbanerne – så beboerne på Nordgårdsvej ikke bliver generet for meget af byggeriet.
Ældreboligerne skal selvfølgelig opføres ved siden af plejehjemmet og på resten af arealet opføres seniorbofællesskabet med ejendomme på max. 100 kvm.
Fælleshuset skal fungere som samlingssted for alle i Seniorbyen.
Vort Tune vil nu gå i tæt dialog med kommunen for at drøfte ovennævnte forslag.


  
Venligst se vedhæftede filer med Tune Lokalråds oplæg til Tune Senior by,

samt annonce i Sydkysten.
 
Vi skal bede om alle medlemmers opbakning.
 
På forhånd tak

Læs mere om Tune Lokalråd på: www.tune-lokalraad.dk
Husk at opdatere dine oplysninger samme sted.


Med venlig hilsen
Sven Edelmann
Tune Lokalråd