Nyhedsbrev juli 2017

Nyt fra Tune Lokalråd

 

Fik du ikke læst Tune Posten så er her information til dig samt en opdateret aktivitets kalender.
Denne måned vil jeg starte lidt anderledes.
Jeg vil gerne byde vore mange nye medlemmer velkommen, det er dejligt at se at der er flere nye medlemmer hver dag, mandag kom der 10 dejligt, for skal vi have indflydelse på omverdenen skal vi løfte samlet.
Vi har haft kontakt til næsten alle foreninger, og får løbende tilbagemeldinger om, at foreningerne vil være med i vort samarbejde.
På det seneste har også beboerforeninger rettet henvendelse, og ønsker at være med i vort samarbejde.
Det er vigtigt at hver enkel husstand er medlem af Tune Lokalråd, om det er leje -, andel - eller ejerbolig så er det VORT TUNE, hvor vi tager hånd om udviklingen, og gerne sammen med Greve Kommune.
Vore aktiviteter er ved at køre i gang.
31. maj 2017 havde vi samlet vore lokalvalgte politikere, for at gennemgå vore visioner og handlingsplaner, vi fik en positiv tilbagemelding ligesom vi fik, da vi d.16. maj 2017 havde foreningerne samlet.
Naturligvis var der på begge møder lagt vægt på Tune Seniorby.
14. juni 2017 havde vi den første byvandring, hvor vi gik en tur gennem det gamle Tune, Lene Hansen var tovholder og Karsten Vestergaard der er barnefødt i Tune, fortalte levende om det gamle Tune, vi havde 65 deltagere. Deltagelsen var gratis for medlemmer, og vil blive gennemført igen efter sommerferien.


Vi arbejder med følgende aktivitetsplan - tryk HER.

Vi har meldt tydeligt ud om Tune Seniorby, både i Tune Posten, til politikerne og til medlemmerne.
Vi er naturligvis inde over Tinggårdsvejens udvidelse, vi er i kontakt med Politiet, og vi har informeret politikerne om, at de svage trafikanter skal sikres.
Vi må konstatere at vedligeholdelse af grønne områder ofte er mangelfuld og derfor en opgave vi har med på vor liste.
Vi ser på samarbejdet med DGI og har det første møde d. 26. juni 2017.
Vi er i gang med at opbygge en ny hjemmeside.


Sponsorer.
Vi har ikke nogen stor økonomi derfor er det positivt, at erhvervsdrivende gerne vi være sponsorer for Tune Lokalråd.
 

Vi håber at Greve Kommune kan lære hvad der menes med ordet samarbejde.
Vi har som Tune Lokalråd reageret mod den behandling man i Greve Kommune giver sagen Plejehjem i Tune, en sag som er vigtig for rigtig mange borgere og som skal behandles med respekt, og ikke som en hovsa opgave der bare skal presses igennem inden kommunevalget.
Vi er naturligvis bekendt med, at borgmesteren ikke selv igangsætter alle aktiviteter, men naturligvis er ansvarlig for gennemførelsen.
Det er ikke vor opfattelse at Greve Kommune lever op til vor aftale om samarbejde, som det er blevet udtrykt ved møder og i referater.
Vi aftalte tydeligt d. 13. marts 2017 at vi skulle samarbejde om projektet Plejehjem i Tune.
Derfor undrer det os at se en annonce Sydkysten d. 15. juni 2017 hvor Greve Kommune inviterer til Borgermøde d. 26. juni 2017 i Tune Hallen, omkring placering af Plejehjem i Tune.


  1. Vi kan kun konstatere, at vi ikke har fået nogen information om noget møde, hvilket havde været naturligt, hvis de ønskede et samarbejde 
  2. Annoncen er med lille skrift og kun i Sydkysten, som ikke er meget læst i Tune. 
  3. Indkaldelsen sker med meget kort varsel, kun 11 dage, om et så vigtigt emne, nu hvor sommerferien er i gang, hvilket betyder at mange ikke kan deltage. Endvidere er det lagt en mandag efter Sankt Hans og Tune Festen, hvor de fleste af hjemmeværende ledere, har været aktive. 
  4. Vi taler om et Projekt der skal realiseres om adskillige år. 
    Vi drøfter løbende samarbejdet med Greve Kommune.

 
Jeg vil slutte med at sige tak for den indsats alle i bestyrelsen og VORT TUNE gør for at alt skal lykkes, det er rigtig dejligt at arbejde sammen med et hold ildsjæle der vil have succes.

Brænder du også for VORT TUNE, så send mig en mail.


Med venlig hilsen