Generalforsamling 2018 - dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden 2018:

1. Valg af dirigent.   
2. Eventuelt valg af stemmetællere.   
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.   
4. Forelæggelse af regnskabet ved kassereren.   
5. Indkomne forslag, herunder forslag til kontingent.   
6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.   
7. Valg:

a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.   
b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år, og halvdelen i lige år.   
c. 2 suppleanter.   
d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.    Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)

8. Eventuelt.

 

Vedtægter: HER

Forslag til vedtægtsændringer: HER