Generalforsamling 2020 - dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden 2020:

1. Valg af dirigent.   
2. Eventuelt valg af stemmetællere.   
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.   
4. Forelæggelse af regnskabet ved kassereren.   
5. Indkomne forslag, herunder forslag til kontingent.   
6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.   
7. Valg:

a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.   
b. Rådsmedlemmer med halvdelen i ulige år, og halvdelen i lige år.   
c. 2 suppleanter.   
d. 2 revisorer, 1 i lige år, og 1 i ulige år.    Alle valg er 2-årige (suppleanter vælges dog kun for et år)

8. Eventuelt.

Vedtægter: HER

Tilmelding for medlemmer, som har betalt kontingent for 2020, senest 30. august: Slut
I år serveres en øl eller vand, ingen spisning.